Om Annox

Datadrevet
Kapitalforvaltning

0

Annox A/S
etableres

+ 0

Globale aktier i porteføljen

+ 0

Forskellige valutaer

+ 0

Forskellige strategier
Alle datadrevne

Innovative investeringer

Annox er en innovativ kapitalforvalter med fokus på datadrevet systematisk porteføljeforvaltning.

Målet er at lave høje og vedholdende afkast. Det gør vi gennem en systematisk og videnskabelig tilgang til kapitalforvaltning. Vores metoder er baseret på økonomiske teorier, dyb finansiel indsigt og avancerede matematiske modeller. Annox har til huse i Hellerup.

Annox etableres

Q2: Annox grundlægges i et samarbejde mellem Lars Trégart og ingeniører fra DTU med speciale i finansiering. Visionen er at opbygge et investeringshus i Danmark baseret på systematiske data-drevet investeringer. Udviklingen af en multi-asset-multi-strategy algoritme påbegyndes mhp at formalisere investeringsstrategien i en hedgefond (AIF: Alternativ Investeringsfond).

Infrastrukturen formaliseres
& equity partners

Q2: Annox godkendes som AIFM (Alternativ Investment Fund Manager) hos Finanstilsynet.

Q2: Annox indgår aftaler med State Street og GAM omkring  en AIF fond i Luxembourg.

Q3 og Q4:  Udviklingen af hedgefonden fortsættes samtidigt med at arbejdet på en global kvantitativ aktiefond tager fart.

 

 

Fokusering af strategi og tilpasning af fondspartnere

Q1: Operationelle parametre som høje transaktionsomkostninger foranlediger at hedgefond lanceringen standses og af samme grund opsiges samarbejdet med GAM & State Street i Luxembourg.

Q2: Mikkel Eliasen indtræder som partner i Annox.

Q3: Arbejdet på Annox aktiefond fokuseres.

Q3: Annox nordiske aktiefond lanceres med egne partner midler investeret. Annox Nordic investerer  i nordiske aktier ud fra fra en datadrevet strategi udviklet af Annox.

UCITS fonds aftale med Nykredit

Q3: Annox indgår aftale med Nykredit omkring fondsstrukturen for Annox globale UCITS fond (den nuværende Annox Quant Global Equity ESG KL). Fonden baserer sig på samme investeringsstrategier som der er brugt for Annox Nordic.

Q4: Finanstilsynet godkender Annox som investeringsrådgiver

Q4: Annox Nordic noterer et afkast på 50,6% for 2019 kalenderåret (sammenlignet med 22,1% for benchmark).  Derved placeres Annox Nordic i top 1% af alle aktiefonde, både nordisk og globalt.

Annox globale aktiefond lanceres

Q2: Investeringsafdelingen Annox Quant Global Equity ESG KL lanceres  16. juni 2020 under Nykredit Investin.

Q3: 1. september markerer Annox globale aktie fond de første 3 måneders levetid med et afkast på 15%  relativt til banchmark på 3%

Q4: Efter 6 måneder har Annox globale aktiefond med et afkast på 29,3% helt i spidsen: Blandt 737 fonde i Morningstars kategori for globale aktiefonde ligger Annox nr. 1 målt på performance.

 

Annox aktiefond opnår 200 millioner i forvaltning.

Q2: Annox omtales gennem artikel i Børsen, hvor vores flotte afkast anerkendes. Se den her: Annox i Børsen

Q2: Investeringsafdelingen Annox Quant Global Equity ESG KL runder samlet 200 millioner kroner i forvaltning fordelt på over 1000 investorer.

Ledelsen

Ledelsen har bred erfaring inden for investering, kapitalforvaltning og fondshåndtering - internationalt såvel som i Danmark.

Lars Axeltoft Tregart

Bestyrelsesformand & Partner

[email protected] +45 28 11 66 35

Mikkel Klit Eliasen

Partner

[email protected] +45 22 84 13 10

Sara Sidenius Johansen

Direktør

[email protected] +45 20 70 70 72

Christina Larsen

Bestyrelsesmedlem

Head of Fund Management at Forca A/S

Jeppe Nymann Jensen

Bestyrelsesmedlem

Chief Financial Officer ved A.P. Møller Capital

Steen Lønberg Jørgensen

Kommende Bestyrelsesmedlem

Partner ved Copenhagen Infrastructure Partners

Investeringssøjler

Annox investeringsfilosofi er bygget på 3 bærende søjler:

Info 1

Finansielle markeder er ikke fuldstændig efficiente, dvs. der eksisterer markedsabnormaliteter, der gør det muligt at genere et ekstra merafkast.

Info 2

Datadrevet selektion: Via egenudviklede dynamiske modeller analyserer og evaluerer vi dagligt store mængder rådata.

Info 3

Finansielle afkast har en tung halerisiko. Porteføljer bør konstrueres med det for øje, og derfor bør specielt koncentrationsrisiko begrænses.

Vores tilgang til investering

Annox investerer med en “paraply”tilgang, hvor vi anvender en række forskellige strategier til at identificere og udnytte markedsabnormaliteter, eller som den akademiske verden kalder det; risikopræmier. Vores strategier er typisk baseret på grundideer beskrevet i akademisk forskning, og videreudviklet internt af i Annox. Annox bruger naturligvis backtest eller simulering til at estimere om en strategi eller model laver merafkast – men der foreligger et stort arbejde og et meget grundigt eftertjek før en sådan model også anvendes i “virkeligheden”.

01
Multistrategi

Multistrategi

Annox anvender forskellige komplementære datadrevne strategier i en og samme fond. Ved at anvende flere strategier i samme model dynamisk øges mulighederne for at vælge de rigtige aktier, der givet merafkast i fonden.

02
Videnskabelig tilgang

Videnskabelig tilgang

Vi bruger en systematisk datadrevet tilgang til at finde og udnytte gode muligheder for merafkast. Vores modeller er bygget på evidens i historiske data, og ikke personlige mavefornemmelser fra dag til dag.

03
Fokuseret forvaltning

Fokuseret forvaltning

Med kontor på Svanemøllevej i Hellerup, er vi tæt på kunder og samarbejdspartnere. Vi er 100% uafhængige og rådgiver udelukkende vores aktiefond. Vi har således fuld fokus på at lave den bedst performende aktiefond - og intet andet.

Investeringsfilosofi

Annox er baseret på den grundlæggende tanke at investeringer skal være styret af en videnskabelig metode; en proces hvor man begynder med idéer eller økonomiske hypoteser, hvorefter man analyser konkrete data, for derefter at se om ideen er holdbar. Herefter kan idéen omdannes til en model, der ultimativt kan blive til en konkret handelsstrategi. Investering foretages ved en systematisk metode, der udelukkende er drevet af kvantitative data, således at menneskelige følelser er fjernet fra beslutningsprocessen i den daglige drift. Herved fastholder vi en vedholdende strategi, der giver merafkast.

Akademisk forskning & konkurrent analyse

Akademisk forskning & konkurrent analyse

Programmering & test af forskellige strategier

Programmering & test af forskellige strategier

Implementering af forskellige systematiske handelsstrategier

Implementering af forskellige systematiske handelsstrategier