Invester i Annox

Bliv investor

Find os i din netbank ved at
søge på "Annox" eller ISIN kode:

DK0061272077

Ordreblanket

Annox ordreblanket

Hent blanket

Sådan investerer du

Annox handles enten via din netbank eller direkte gennem ordreblanket.

I din netbank køber du ved at lave en limitordre på nuværende udbudskurs i tidsrummet 10:15 - 17:00.  Kurtageomkostninger til din bank er på typisk 0.1-0.3%, herudover er indløsning/emission tillæg inkluderet i den nuværende kurs.

Handler du gennem ordreblanket, udfylder du blanketten og sender til din bankrådgiver, og beder dem om at lave handlen. Kurtageomkostningerne til dette kan variere meget afhængig af din bank. Herudover tillægges indløsning/emission på 0.35%.

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan du bedst handler Annox, så kontakt os gerne. Se også FAQ nedenfor.

Invester via netbank

Invester via
netbank

Annox investeringsafdeling er børsnoteret og kan købes gennem din netbank. I din netbank kan du søge på Annox ISIN-koden i søgefeltet som er: DK0061272077.

Vi anbefaler du handler efter 10:15.

Se hvordan
Invester via Nordnet

Invester via
Nordnet

Når du handler Annox investeringsbeviser på Nasdaq børsen anbefaler vi, at du laver en såkaldt limiteret ordre på gældende udbud eller budspris.

Vi anbefaler du handler efter 10:15.

Køb på Nordnet
Invester via investeringsrådgiver

Invester via
investeringsrådgiver

Du kan instruere din egen rådgiver eller kontaktperson til handle på dine vegne. Enten gennem ordreblanket eller på Nasdaq børsen.

Invester via ordreblanket

Invester via
ordreblanket

Udfyld vedlagte ordreblanket, og indsend den til din rådgiver, eller kontaktperson, i egen bank.

Hent blanket

Ofte stillede spørgsmål

Investeringsforeninger kan handles online på Nasdaq gennem netbank mellem 9-17 europæisk tid; afdelingen prisfastsættes fremadrettet af en market maker på fonden – I Annox tilfælde er dette Jydske Bank som er market maker på fonden.

Tidspunktet for prisfastsættelse fastsættes af investeringsforeningen, men er normalt kl 10, 11, 12 og 16 hver bankdag, europæisk tid for Annox Quant Equity ESG kl.

Når en investor indleverer en tegnings- eller indløsningsanmodning gennem ordreblanket, indgår investoren en bindende købs-/salgsordre; kursfastlæggelse og eksekvering finder normalt sted på tidspunktet for den næste prisfastsættelse.

 

 

Nykredit beregner værdien (NAV) af Annox investeringsbevis flere gange dagligt – den svarer til summen af fondens aktiers handelspris. De underliggende er alle likvide aktier der handles på anerkendte børser over verden, så det kan fastsættes meget præcist.

Værdisætningen sker typisk 4 gange hver bankdag. På det tidspunkt beregner formueforvalteren værdien pr. enhed ud fra værdien af de underliggende investeringer.  Herefter lægges emmision/indløsningsfradag til, og du får den kurs, andele købes og sælges til af marketmakeren (Jyske Bank) på børsen, og som du kan se i din netbank.

De fleste investeringsforeninger, kan handles på dagligt basis gennem diverse netbanker via Nasdaq børsen. Ved investering i investeringsforeninger er den indikerede tidshorisont dog normalt rettet mod langsigtet investering.

Investeringsforeninger kan også handles direkte med administratoren gennem ordreblanket.

Administratoren udsteder eller indløser andele på grundlag af de daglige transaktioner inden for investeringsforeningen. Investorerne får tildelt andele svarende til en forholdsmæssig andel af de underliggende aktivers værdi.

Den pris, du kan se på din netbank for en fond i handelsvinduet, er den sidst kendte NAV-pris +/- emissions/indløsning gebyr, samt en mindre justering som marketmaker foretager for at prisfastsætte fonden, baseret på ændringer i markedet siden NAV sidst blev opgjort.

 

 

Handel via ordreblanket betyder, at ordren reserveres indtil næste tidspunkt for prisfastsættelse.

Det betyder, at investorer ikke kender den kurs, handlen udføres til, da kursen først fastsættes på et senere tidspunkt ud fra værdien af de underliggende aktiver i foreningen på tidspunktet for den næste prisfastsættelse, dvs. på et fremadrettet grundlag.

Prisen på kurtage via handel gennem ordreblanket varierer meget afhængig af bank og kunde.

Omkostninger (herunder resultathonorar, fast management fee, administrations fee m.m). hensættes og afregnes løbende internt fonden. Det er Administratoren (Fundmarket) der står for dette.  Pg.a. omkostninger altid hensættes, afspejler kursen i aktien altid værdien og ikke mindst afkastet efter omkostninger.

 

 

Ja, du kan altid handle ind og ud, da Annox er en aktiefond. Køber du papirer, udvider man simpelthen fonden – og omvendt sælger du papirer formindskes fonden blot.  Nykredit (marketmaker) vil derfor som udgangspunkt altid kunne give dig en pris på enten et køb eller salg af aktier af Annox investeringsbevis.

(I sjældne tilfælde suspenderes aktiefonde, typisk timer eller maks er par dage, hvis der er problemer, der gør market maker ikke kan stille indre værdi).

 

 

Du betaler kurtage og emission/indløsningsfradrag når du handler – samlet ligger prisen oftest på omkring 0.5%, men det kan variere.

  • Prisen på kurtage til din bank, er forskellige fra bank til bank.  Typisk priser på kurtage gennem netbank er 0.15%, hvis du selv handler. Instruerer du din bankrådgiver til at handle for dig, kan kurtageprisen være større.
  • Herudover betaler du 0.35% til fonden når du køber eller sælger (emission/indløsningsfradrag)