Aktiesparekonto

Få et højt afkast
& spar penge i skat

Opret en aktiesparekonto i din bank og:

Sæt op til 135.900 kroner ind på din konto

Køb Annox og spred formuen ud på over 100 globale aktier

Betal kun 17% skat på dit aktieafkast

Se os i

Annox på besøg hos Nordnet

Lyt til os

Læs om os

Reguleret af

Finanstilsynet logo

Opnå lavere beskatning
med aktiesparekonto

Spar penge i skat og gør din formue større ved at vælge en aktiesparekonto sammen med Annox fond.

Se en sammenligning af skatteforskellen mellem investering fra aktiesparekonto, og investering med almindelige private frie midler.

Beskatning af afkast gennem
aktiesparekonto

Beskatning af afkast normalt under
56.500 kr.

Beskatning af afkast normalt over
56.500 kr.

Billede af Annox i Børsen

Hvorfor vælge Annox til din aktiesparekonto

Vi er selv kunder: Lavet af virksomhedsejere til langsigtet vækst af egen formue

Fornuftig risikospredning: Over 250 nøje udvalgte forskellige globale aktier i fonden

Lave omkostninger: Billigere end langt de fleste andre løsninger hos din rådgiver

Læs mere om os

Sådan gør du

01

Opret en
aktiesparekonto

Opret en aktiesparekonto i din bank. Se hvilke banker som tilbyder aktiesparekonto

02

Invester i
Annox fonden

Herefter kan du investere i Annox, via din netbank. Se hvordan du investerer i annox gennem din netbank

03

Opnå højere afkast
& spar penge i skat

Opnå højere afkast på din investering, samtidig med at du sparer penge i skat. Se afkastet for Annox investeringsafdeling.

 

 

Læs mere om aktiesparekonto i din bank

Du kan investere i Annox igennem de fleste danske banker. Hvis du mod forventning ikke kan investere i Annox gennem din netbank, er det en fejl, der skyldes at banken ikke har fået oprettet os endnu. Skriv til os – så tager vi fat i din bank og fikser det hurtigst muligt!

Ofte stillede spørgsmål

Som investor i en investeringsforening får du nem og hurtig adgang til indsigt og viden om de finansielle markeder

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der sammen investerer i foruddefinerede aktiv klasser eller markeder. Det kan være aktier, obligationer eller noget helt tredje. Det kan også være en blanding af forskellige aktivklasser. Investeringsforeningens medlemmer deler afkast og omkostninger i forhold til det investerede beløb.

Investorerne ejer ANNOX
Investerer du i ANNOX, bliver du medlem af foreningen ANNOX Quant Global ESG Kl, der er en afdeling under Nykredit’s Investeringsforening Investin. Så snart du har købt dit første investeringsbevis, er du automatisk medejer af foreningen for den andel, dit bevis udgør. Investeringsbeviserne kan dagligt handles på børsen. Foreningen ejes udelukkende af investorerne, som har adgang til generalforsamlingen, og som desuden har indflydelse på fx valg af bestyrelsen.

De fleste investeringsforeninger, kan handles på dagligt basis gennem diverse netbanker via Nasdaq børsen. Ved investering i investeringsforeninger er den indikerede tidshorisont dog normalt rettet mod langsigtet investering.

Investeringsforeninger kan også handles direkte med administratoren gennem ordreblanket.

Administratoren udsteder eller indløser andele på grundlag af de daglige transaktioner inden for investeringsforeningen. Investorerne får tildelt andele svarende til en forholdsmæssig andel af de underliggende aktivers værdi.

Omkostninger (herunder resultathonorar, fast management fee, administrations fee m.m). hensættes og afregnes løbende internt fonden. Det er Administratoren (Fundmarket) der står for dette.  Pg.a. omkostninger altid hensættes, afspejler kursen i aktien altid værdien og ikke mindst afkastet efter omkostninger.

 

 

Ja, du kan altid handle ind og ud, da Annox er en aktiefond. Køber du papirer, udvider man simpelthen fonden – og omvendt sælger du papirer formindskes fonden blot.  Nykredit (marketmaker) vil derfor som udgangspunkt altid kunne give dig en pris på enten et køb eller salg af aktier af Annox investeringsbevis.

(I sjældne tilfælde suspenderes aktiefonde, typisk timer eller maks er par dage, hvis der er problemer, der gør market maker ikke kan stille indre værdi).

 

 

Du betaler kurtage og emission/indløsningsfradrag når du handler – samlet ligger prisen oftest på omkring 0.5%, men det kan variere.

  • Prisen på kurtage til din bank, er forskellige fra bank til bank.  Typisk priser på kurtage gennem netbank er 0.15%, hvis du selv handler. Instruerer du din bankrådgiver til at handle for dig, kan kurtageprisen være større.
  • Herudover betaler du 0.35% til fonden når du køber eller sælger (emission/indløsningsfradrag)

 

ANNOX adskiller sig også fra de fleste andre kapitalforvaltere, ved at have  resultathonorar, der måles imod et benchmark (MSCI World). Dvs du betaler først resultathonorar, når ANNOX slår benchmark. Derfor kan du som investor altid være sikker på, at vi deler din interesse i at skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt.

Omkostninger i Annox

I alle investerings- og kapitalforeninger betales der derudover et fast honorar til dækning af udgifterne til administration, depotbank, investeringsrådgivning og forvaltning. Honoraret, der officielt benævnes løbende omkostninger, kan ses ved at klikke på faktaarket under ÅOP og udgør ca 0,60% af den samlede formue under forvaltning før tillæg af resultathonoraret. Hertil tilkommer et resultathonorar på 10% af merkastet relativt til benchmark (MSCI World).

Fondenes revisor kontrollerer alle honorarberegningerne til ANNOX og rapporterer om dem til investorerne.

Resultathonorar
Der betales resultathonorar på 10 procent af det merafkast ANNOX leverer relativt til benchmark (MSCI World). Dvs. at der kun beregnes resultathonorar af differencen mellem afkastet for ANNOX og afkastet for benchmarket. Findes der ikke et merafkast, betales der således ikke resultathonorar.

High Water Mark
Resultathonoraret beregnes efter den såkaldte High Water Mark-metode. Det betyder, at fonden kun betaler resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end værdien sidste gang, der blev betalt resultathonorar. Opgørelsen sker ved udgangen af hver måned, hvor det seneste watermark løbende evalueres. Metoden sikrer, at der ikke betales resultathonorar, hvis fonden ikke tjener penge.

ÅOP
Investeringsfondsbranchen har valgt at beregne et fælles omkostningstal, ÅOP, for alle investerings- og kapitalforeninger. Det beregnes på basis af administrationsomkostningerne og fondens direkte handelsomkostninger. Hertil lægges emissionstillæg og indløsningsfradrag. Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over tid.

Du kan kun sætte normale, private (frie) midler på din aktiesparekonto.

VSO, virksomhedsmidler, pension osv. kan du ikke bruge til din aktiesparekonto.