Global Aktieafdeling

ANNOX Quant Global Equity ESG

Find os i din netbank ved at søge på navn eller ISIN: "DK0061272077". Afkast er vist efter omkostninger.

Afkast pr. 20/10/2021 siden start (16/06/2020)

+0%

MSCI WORLD ETF: +39,6%

Afkast & fakta

Samlet afkast

+0%

pr. 20/10/2021 siden 16/06/2020

Afkast år til dato

23,70%

pr. 20/10/2021

Dagens ændring

-0,40%

pr. 20/10/2021

Pris (DKK)

167,58

pr. 20/10/2021

Afkast på 100 DKK

pr. 20/10/2021

Investin investeringforening

ANNOX Quant Global Eq ESG

Benchmark

MSCI World

Egne midler (Nordisk region)

Fond

Investeringsprofil

Fondstype

Investeringsafdeling (UCITS)

Investeringskategori
(Aktier)

Markedsværdi: Small - Medium Cap
Investeringsstil: Vækst

Morningstar Kategori

Global Large-Cap Blend Equity

Skattemæssig behandling

Akk. lagerbeskattet aktieindkomst

Start dato

16. juni 2020

Handelsvaluta

DKK

Domicil

Danmark

ISIN

DK0061272077

Porteføljeforvalter &
Startdato

Mikkel Klit Eliasen
16 Juni 2020

Prisfastsættelse

Daglig

Fondensformue
(mio.)

218,1 DKK
pr. 30. Juli 2021

Risikovurdering

Gul - 5

Investeringshorisont

+3 år

Indløsningfradrag

0,35%

Emmisionstillæg

0,35%

Løbende faste administrationsomkostninger (CI)

0,75%

Benchmark

MSCI World Net Total Return EUR (I DKK)

Resultathonorar
(Beregnes af merafkast relativt til benchmark)

25%

Aktiv klasse

Ikke Danske Aktier 93,45%
Danske Aktier 4,92%
Kontanter 1,63%
Danske Obligationer 0,00%
Ikke Danske Obligationer 0,00%
Andet 0,00%

Top 5 regioner

Udviklede markeder 100,00%
Norden 28,58%
Vesteuropa 24,18%
Australasien 22,34%
Nord Amerika 21,94%
Andet 2,26%
Southern Europe 0,71%

Top 5 sektorer

Cyklisk forbrug 27,64%
Teknologi 15,90%
Industri 13,67%
Sundhed 12,49%
Finans 8,43%
Materialer 8,08%

Om Annox aktiestrategi

I Annox mener vi at en aktieportefølje er en uundværlig del af enhver investors formue. Køber du investeringsbevis i Annox, bliver du derfor medejer af en global diversificeret u-gearet aktiefond med mere end 200 aktier udvalgt fra et univers af tusindvis af aktier i hele verden.

Fonden investerer i aktier der kendetegnende ved historiske gode regnskabstal og attraktive aktieprismønstre. Vi vælger således de aktier som giver den bedste kombination af anerkendte akademiske risikopræmier og markedsabnormaliteter til at skabe merafkast.

Annox aktiefond er en aktiebaseret akkumulerende fond, der egner sig til investorer med en lang tidshorisont – herunder aktiesparekonto, virksomhedsmidler, pensionsmidler, frie midler, VSO, samt erhvervsdrivende fonde.

Vores ambition er at give dig en global aktieportefølje med det bedst mulige risikojusterede afkast.

Omkostninger

Hos Annox er vi primært aflønnet efter performance. Slår vi ikke aktiemarkedet, er vi på niveau med de billigste investeringsforeninger- og rådgivere i Danmark. Slår vi markedet får vi 1/4 af merafkastet.

Du får 3/4 af merafkast + markedsafkastet.
´
* Markedsafkastet måles ved MSCI World i DKK.
** Merafkastet måles som det afkast, der overstiger det globale markedsafkast.
*** MSCI World har de sidste 20 år lavet 8% årligt, og er et bredt anerkendt benchmark.
**** Først afregnes faste omkostninger for maks 0.75%.

Det med småt, der også sikrer dig som kunde:

0) Lever op til nye ESMA regler
1) Der benyttes high watermark, både absolut og på merafkast.
2) Kun performance fee, hvis Annox afkastet er positivt.
3) Kun performance fee, hvis markedsafkastet er positivt.
4) Omkostninger beregnes hver dag:
herved betaler nye kunder ikke for "gamle" afkast.
5) Kurs og afkast vises altid efter omkostninger.
6) Yderligere spørgsmål - kontakt os!
Aktiefordeling

40 ud af +200 Aktier i porteføljen (%)