Kontakt

Har du spørgsmål?
Kontakt os her

Telefon

+45 70 22 66 35

Åbningstider

Mandag - fredag
kl. 9:00 - 17:00

Hovedkontor

Svanemøllevej 41
DK-2900 Hellerup

Send os en besked

Har du spørgsmål? Send os en besked via kontaktformularen herunder, så vender vi tilbage hurtigst muligt. Vi svarer typisk indenfor 24 timer.

  Fulde navn

  Virksomhed

  E-mail

  Telefonnummer

  Din besked

  Ofte stillede spørgsmål

  Som investor i en investeringsforening får du nem og hurtig adgang til indsigt og viden om de finansielle markeder

  En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der sammen investerer i foruddefinerede aktiv klasser eller markeder. Det kan være aktier, obligationer eller noget helt tredje. Det kan også være en blanding af forskellige aktivklasser. Investeringsforeningens medlemmer deler afkast og omkostninger i forhold til det investerede beløb.

  Investorerne ejer ANNOX
  Investerer du i ANNOX, bliver du medlem af foreningen ANNOX Quant Global ESG Kl, der er en afdeling under Nykredit’s Investeringsforening Investin. Så snart du har købt dit første investeringsbevis, er du automatisk medejer af foreningen for den andel, dit bevis udgør. Investeringsbeviserne kan dagligt handles på børsen. Foreningen ejes udelukkende af investorerne, som har adgang til generalforsamlingen, og som desuden har indflydelse på fx valg af bestyrelsen.

  Investeringsforeninger kan handles online på Nasdaq gennem netbank mellem 9-17 europæisk tid; afdelingen prisfastsættes fremadrettet af en market maker på fonden – I Annox tilfælde er dette Jydske Bank som er market maker på fonden.

  Tidspunktet for prisfastsættelse fastsættes af investeringsforeningen, men er normalt kl 10, 11, 12 og 16 hver bankdag, europæisk tid for Annox Quant Equity ESG kl.

  Når en investor indleverer en tegnings- eller indløsningsanmodning gennem ordreblanket, indgår investoren en bindende købs-/salgsordre; kursfastlæggelse og eksekvering finder normalt sted på tidspunktet for den næste prisfastsættelse.

   

   

  Nykredit beregner værdien (NAV) af Annox investeringsbevis flere gange dagligt – den svarer til summen af fondens aktiers handelspris. De underliggende er alle likvide aktier der handles på anerkendte børser over verden, så det kan fastsættes meget præcist.

  Værdisætningen sker typisk 4 gange hver bankdag. På det tidspunkt beregner formueforvalteren værdien pr. enhed ud fra værdien af de underliggende investeringer.  Herefter lægges emmision/indløsningsfradag til, og du får den kurs, andele købes og sælges til af marketmakeren (Jyske Bank) på børsen, og som du kan se i din netbank.

  De fleste investeringsforeninger, kan handles på dagligt basis gennem diverse netbanker via Nasdaq børsen. Ved investering i investeringsforeninger er den indikerede tidshorisont dog normalt rettet mod langsigtet investering.

  Investeringsforeninger kan også handles direkte med administratoren gennem ordreblanket.

  Administratoren udsteder eller indløser andele på grundlag af de daglige transaktioner inden for investeringsforeningen. Investorerne får tildelt andele svarende til en forholdsmæssig andel af de underliggende aktivers værdi.

  Den pris, du kan se på din netbank for en fond i handelsvinduet, er den sidst kendte NAV-pris +/- emissions/indløsning gebyr, samt en mindre justering som marketmaker foretager for at prisfastsætte fonden, baseret på ændringer i markedet siden NAV sidst blev opgjort.

   

   

  Alle omkostninger er allerede afholdt i den offentliggjorte kurs.

  Omkostninger (herunder resultathonorar, fast management fee, administrations fee m.m). hensættes og afregnes løbende internt fonden. Det er Administratoren (Fundmarket) der står for dette.  Pg.a. omkostninger altid hensættes, afspejler kursen i aktien altid værdien og ikke mindst afkastet efter omkostninger.

   

   

  Vi benytter “ever high water mark”, som betyder, at Annox kun modtager resultathonorar, når afkastet når nye højder – både i forhold til aktiemarkedet og generelt. Performer Annox ikke, betaler du altså kun 0.75% i åop.

  Ja, du kan altid handle ind og ud, da Annox er en aktiefond. Køber du papirer, udvider man simpelthen fonden – og omvendt sælger du papirer formindskes fonden blot.  Nykredit (marketmaker) vil derfor som udgangspunkt altid kunne give dig en pris på enten et køb eller salg af aktier af Annox investeringsbevis.

  (I sjældne tilfælde suspenderes aktiefonde, typisk timer eller maks er par dage, hvis der er problemer, der gør market maker ikke kan stille indre værdi).

   

   

  Du betaler kurtage og emission/indløsningsfradrag når du handler – samlet ligger prisen oftest på omkring 0.5%, men det kan variere.

  • Prisen på kurtage til din bank, er forskellige fra bank til bank.  Typisk priser på kurtage gennem netbank er 0.15%, hvis du selv handler. Instruerer du din bankrådgiver til at handle for dig, kan kurtageprisen være større.
  • Herudover betaler du 0.35% til fonden når du køber eller sælger (emission/indløsningsfradrag)

   

  ANNOX adskiller sig også fra de fleste andre kapitalforvaltere, ved at have  resultathonorar, der måles imod et benchmark (MSCI World). Dvs du betaler først resultathonorar, når ANNOX slår benchmark. Derfor kan du som investor altid være sikker på, at vi deler din interesse i at skabe så højt et risikojusteret afkast som muligt.

  Omkostninger i Annox

  I alle investerings- og kapitalforeninger betales der derudover et fast honorar til dækning af udgifterne til administration, depotbank, investeringsrådgivning og forvaltning. Honoraret, der officielt benævnes løbende omkostninger, kan ses ved at klikke på faktaarket under ÅOP og udgør ca 0,60% af den samlede formue under forvaltning før tillæg af resultathonoraret. Hertil tilkommer et resultathonorar på 10% af merkastet relativt til benchmark (MSCI World).

  Fondenes revisor kontrollerer alle honorarberegningerne til ANNOX og rapporterer om dem til investorerne.

  Resultathonorar
  Der betales resultathonorar på 10 procent af det merafkast ANNOX leverer relativt til benchmark (MSCI World). Dvs. at der kun beregnes resultathonorar af differencen mellem afkastet for ANNOX og afkastet for benchmarket. Findes der ikke et merafkast, betales der således ikke resultathonorar.

  High Water Mark
  Resultathonoraret beregnes efter den såkaldte High Water Mark-metode. Det betyder, at fonden kun betaler resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end værdien sidste gang, der blev betalt resultathonorar. Opgørelsen sker ved udgangen af hver måned, hvor det seneste watermark løbende evalueres. Metoden sikrer, at der ikke betales resultathonorar, hvis fonden ikke tjener penge.

  ÅOP
  Investeringsfondsbranchen har valgt at beregne et fælles omkostningstal, ÅOP, for alle investerings- og kapitalforeninger. Det beregnes på basis af administrationsomkostningerne og fondens direkte handelsomkostninger. Hertil lægges emissionstillæg og indløsningsfradrag. Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over tid.

  Investeringsbeviserne i ANNOX er børsnoterede og skal derfor placeres i et depot i et pengeinstitut.  Ønsker du at investere dine pensionsmidler i ANNOX kan du oprette en pensionsordning i en bank. Herefter kan du bede banken om at investere din pensionsopsparing i investeringsbeviser fra ANNOX. Dvs. selve din pensionsordning er i en bank, men midlerne er investeret i investeringsbeviser fra ANNOX.