Læs  vores analyse på LinkedIn af valueinvestering, som har fået et kæmpe comeback i 2022.

Warren Buffets, en af verdens rigeste – leverede et afkast på 8.5% i 2022 – i et negativt aktiemarked

 

Valueinvestering vender tilbage!

Det kunne være overskriften for 2022, for det sidste år er valueinvestering endelig begyndt at virke igen og generere et pænt merafkast – vel at mærke efter 15 år. Valueinvestering siges generelt at være en defensiv strategi – og netop investeringsåret 2022 var også et “bear” marked med negative afkast. Aktier og ejendomspriser er dykkede, og i krisetider er det oftest mere fordelagtigt at være en valueinvestor relativt til markedet.

En valueinvestor har fokus på defensive aktier med stor indtjening og udbytter relativt til markedsværdien på aktien. Når Inflation, energipriser, og renter stiger til vejrs – er det alt andet lige at foretrække fremfor vækst aktier som eksempelvis Amazon, Tesla og lignende. De fleste ægte valueinvestorer har således taget mindre tab i 2022 end det generelle aktiemarked, og herved klaret sig godt.

Valueinvestering blev først udviklet og kendt gennem Benjamin Graham og David Dodd i begyndelsen af 1930’erne. Graham, kendt som “Value investeringens fader”, var professor ved Columbia University og en succesfuld investor. Han og Dodd skrev bogen “Security Analysis” i 1934, som fastlagde principperne for valueinvestering.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Benjamin Graham og David Dodd – “Valueinvesteringens fædre”

Graham og Dodd mente, at investorer burde fokusere på en virksomheds grundlæggende finansielle målinger, såsom dens indtjening, udbytte og bogført værdi, snarere end at forsøge at forudsige kortsigtede markedsbevægelser eller følge populære tendenser. De anbefalede også en sikkerhedsmargin tilgang, hvor investorer kun investerer i virksomheder, der har en betydelig rabat på deres indre værdi, for at minimere risikoen for tab.

I finans/kvant kredse er valueinvestering kendt som en generisk gruppe af strategier der fokuserer på at investerer “billigt”. Strategierne opnås ved at sammenligne markedsværdien for given aktie i forhold til selskabets cashflow, indtjening og egenkapital. Herved kan man få et afkastmønster, der minder meget om Graham og Dodds.

Det blev endnu mere populært i 90´erne, dels pg.a. professsorerne Fama og French fra Chicago offentliggjorde “kogebogsopskriften” på et eksempel på en sådan strategi. De publicerede nemlig adskillige akademiske artikler, med dybdegående metodik eksempler og backtest for en valuestrategi de havde designet.

Samtidig var valueinvestering kraftigt blevet kendt idet Warren Buffet, som elev af Benjamin Graham, havde generet høje afkast i 30 år gennem sit investeringsselskab Berkshire Hathaway. Warren Buffet har selv hyppigt omtalt hans egen strategi som en valueinvestering og værende kraftigt inspireret af Graham.

Nedenstående viser hvordan professorerne Fama/French valueinvesterings-strategi ville have klaret sig relativt til aktiemarkedet. Som det ses, har det historisk tidligere givet et positivt merafkast, men de sidste 15 år har det været negativt. Der har altså ikke kunne betale sig at investere i billige aktier – tværtimod har det givet et mindre afkast end en passiv investering i det totale aktiemarked.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Efter et forrygende 2022 er tiderne skiftet – valueinvestering har leveret et merafkast på næsten 0.5% månedligt de sidste 30 mdr.

Vi har i Annox også eksperimenteret med vores egen value strategi, som giver lignende resultater. Nedenfor ses en backtest af en Annox´ valuestrategi indenfor europæiske aktier.

 

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Ovenfor ses Annox egenudviklet valuestrategi med inspiration fra bla. Benjamin Graham og Fama/French

Man kunne sagtens implementere denne strategi, som det ses med et fordelagtigt 2022 år, hvor tabene er mindre end markedet. Ulempen er, at det stadig over tid ikke ser ud til at give et højt afkast på den lange bane.

Bliver Value ved med at være en attraktiv investeringstrategi?

I Annox har vi løbende holdt øje med og skulle tage stilling til valueinvestering. I vores optik er det med så lang en årrække af dårlige afkast ikke en stabil strategi, som man over tid sammenlagt kan forvente slår markedet. Det kan tilgengæld give nogle bedre afkast i krise tider, og derved klare sig bedre i faldende markedsår . “Prisen” man betaler for denne forsikring er et manglende afkast i de opadgående år – som der er flest af.

Denne tolkning giver også mere fornuftsmæssig mening, idet der sjældent er nogen gratis frokost på de finansielle langsigtede markeder. Strategien er blevet så kendt, bl.a. på grund af Warren Buffet, at det virker usandsynligt at den fortsat kan have samme effekt som i de tidligere 90´er m.m.

Denne konklusion er noget vi regelmæssigt genbesøger, det bliver f.eks. særlig interessant hvorledes valueinvestering performer de næste par år, såfremt det er positive opadgående aktieår. På samme tid, kigger vi også aktivt ned i, om det kan lade sig gøre at lave en sub-strategi indenfor valueinvestering, der både har de kendte positive egenskaber i kriseår, men som også kan holde kadencen i de gode år.