Kære investorer,

Vi håber, at I har haft en god start på året, selvom det første halvår har budt på nogle udfordringer på aktiemarkedet for Annox og small cap aktier.

I dette nyhedsbrev vil vi fokusere på først den generelle udvikling på markedet, så en interessant udvikling, der har fundet sted i de første seks måneder af 2023 – nemlig at small cap-aktier har underperformet i forhold til large cap aktier. Herudover vil vi kommentere vores udskiftning af Nykredit/BNY Mellon med Danske Bank/Fundmarket som administrator og depositar af vores globale aktiefond.

Aktiemarkedet generelt

Da vi startede 2023, var der masser af dommedagsprofetier i aviser omkring aktier og mulig recession m.m. Heldigvis er det trods inflation, mindre recession og højere rente gået ganske nogenlunde i danmark – både på ejendomsmarkedet og aktiemarkedet.

 Det totale aktiemarked har givet omkring 12.7% i 2023 H1 i EUR, men de fleste forvaltere og pensionskasser ligger typisk mellem 5-10% pg.a. de ikke har ligeså stor koncentration i de største selskaber som Microsoft, Amazon, Google m.m. Har man mindre selskaber – kan man have afkast ned på 0% – og har man koncetrerede sin portefølje i store techselskaber kan man have afkast i +50% på enkelte selskaber.

 De store afkast på det generelle aktiemarked er båret af relativt høje koncentrationer på store tech – selskaber som f.eks. Novo Nordisk, Apple, Google, Microsoft osv. har leveret afkast på ca. 50% år til dato!

 Den anerkendte professor Jesper Rangvid har en glimrende artikel og blog serie om dette fænomen, som han også har udtalt sig om til flere medier som Børsen osv.

Nedenstående graf er fra Jesper Rangvid af, og viser hvordan de allerstørste selskaber har stået for en markant del af væksten i det totale aktiemarked – næsten 2/3 af afkastet kommer således for kun 7 aktier – det er ret usædvanligt.

Klik på billedet for at komme til Rangvids blog

 rangvid 1

Hvad er Small Cap-aktier?

Før vi dykker ned i tallene omkring smallcap, lad os kort definere, hvad small cap aktier er. Small cap refererer til selskaber med en relativt lav markedsværdi – ihvertfald i forhold til de største og kendte selskaber som Microsoft, Novo Nordisk osv. Small cap selskaber har normalt en markedsværdi på mellem 300 millioner og 10 milliarder danske kroner. Small cap aktier er kendt for deres potentiale for høj vækst, men de er også forbundet med på den korte bane at udvise større risiko sammenlignet med større etablerede virksomheder.

Annox har en stor andel af small cap aktier, da vores modeller virker bedst i dette segment. Det kan sammenlignes med at få medvind på cykelstien – dog med den bagkant, at vi i perioder vil være negativt ramt som følge af dette.

Underperformance i 2023: Hvad siger tallene?

I de første seks måneder af 2023 har vi set, at small cap-aktier har haft en tendens til at underperforme i forhold til større selskaber.  Small cap-aktier har generelt haft lavere afkast i forhold til mid cap- og large cap-aktier. Dette er overraskende, da små selskaber normalt anses for at have større vækstpotentiale.

afkastsammenlinging

Den underperformance, vi ser i small cap-aktier, kan have flere årsager:

Usikkerhed om økonomien: Investorer kan være blevet mere forsigtige på grund af usikkerhed omkring den økonomiske vækst og inflation, hvilket kan have påvirket deres præference for større og mere etablerede selskaber.

Rentesatser: Stigninger i rentesatserne kan have en større negativ effekt på small cap-aktier, da de ofte har højere gældsbelastning i forhold til deres større modparter eller er mere vækst fokuseret. I Annox tilfælde er det oftest et vækst fokus som er årsagen.

Volatilitet: Small cap aktier har været mere volatile i 2023, hvilket også er et traditionelt fænomen, men i positive aktieår vil man oftest, men ikke altid, se small cap aktier klarer sig bedre. I år er undtagelsen til dette fænomen.

Handelsvolumen: Handelsvolumen i small cap aktier har også været lavere i forhold til tidligere perioder, hvilket kan indikere en mindre interesse fra investorerne.

Hvad kan investorer gøre?

Selvom small cap aktier har underperformet, betyder det ikke , at de er en dårlig investering. Dette er i vores optik blot en midlertidig tendens, og small cap aktier har stadig et langsigtet potentiale for vækst.

Som altid når det gælder aktier, handler det om at tænke langsigtet og roligt, og forholde sig til det centrale: Mener vi small cap aktier generere et højt afkast over tid (Ja), og kan man “time” aktierne, således at man undgår nedture og kun får opture (Nej).

Ligesom det er svært (læs: umuligt) at time sit indtog på aktiemarkedet sådan at man undgår de dårlige aktieår og kun er investeret i de gode år, er det også meget svært at time sektoren eller aktiestilen (f.eks. small cap vs large). Alligevel prøver mange, og Børsen har da også endnu engang en artikel om en række forvaltere der ser muligheder, i et nu relativt lav small cap segment:

Læs den her.

Skaermbillede 2023 09 15 132629 potentiale i small cap 1

 Om skifte af Fondsadministrator / Depositar

Nykredit Administration har i år valgt at nedlægge deres whitelabel investeringsforening, hvor mange uafhængige investeringsafdelinger har haft hjem. Annox har derfor skulle vælge mellem en række nye banker og fondsadministratorer som løsning. Vi har valgt Danske Bank / Fundmarket, da det både giver os mulighed for at tilbyde lavere priser, samt lancere nye fonde med mere.

Honorar justering

I forbindelsen med skiftet er vi i samarbejde med Fundmarket og Danske Bank blevet enig om en justering af vores management fee / performance fee. Vi hæver vores samlede løbende omkostninger til 1.1% fra 0.8% – til gengæld for en sænkning i performance fee til 10% fra 25%

Det er en løsning, som har været efterspurgt af særlig vores større kunder, og det har vi nu valgt at efterkomme. Det har været vigtigt for os, at den samlede løsning på lang sigt er billigere end den nuværende – og at vi er billigere end de traditionelle aktiefonde man får tilbudt gennem bankrådgivere og lignende.

Det er også en løsning,som er med til sikre driften af fonden – som har en pæn men dog mindre størrelse.  Vi får i Annox lidt større albuerum i forhold til at sikre bedre datakvalitet, forskning og udvikling af vores fonde til kunderne.  Justeringen i management fee er ikke med til at give høje lønninger eller udbytte til ejerne i Annox A/S.

Vi har efterprøvet justeringen og i perioden 2018-2023 ville denne justering have svaret til en samlet sænkning på grund af mindre performance fee på mere end 0.3% gns. årligt. Tager man backtestede data i betragtning også, er der tale om en endnu større besparelse for kunden.

 Vi beholder naturligvis watermark fra 2021. Således er der ikke taget performance fee for 2023, og der bliver ikke taget performance fee, før vi igen ligger højere end vores forrige watermark i februar 2021 (både absolut og relativt til benchmark)

Afsluttende tanker

 Vi vil fortsætte med at overvåge udviklingen på aktiemarkedet og dele opdateringer og indsigt med jer. Har I spørgsmål eller brug for yderligere information, er I velkomne til at kontakte vores team.

Tak for jeres fortsatte tillid, og vi ser frem til at hjælpe jer med jeres investeringsbehov.

Med venlig hilsen,

Mikkel Eliasen / Teamet bag Annox