Kære investorer,

Vi håber, at I har haft fremgang med jeres investeringer og har holdt ved. Årene 2023 og nu også 2024 har vist meget godt, hvorfor det er vigtigt at se langsigtet på sine aktieinvesteringer.

Efter et kriseår i 2022 – vendte markedet og vi nærmer os nu, hvad man vil kalde et bullmarked.  De sidste 6 mdr har man således fået omkring 20%-25% i afkast. Aktiemarkederne leverer igen afkast, både i form af indtjening og ser vi først en stigning i værdisætning af aktier, kan det gå sagtens fortsætte – om end muligheden for negative afkast altid er tilstede.

Statistik om aktier

De seneste års opture og nedture, viser meget godt hvordan vi ser på investering i aktier og deres afkast: Kortsigtet vil der før eller siden forekomme negative afkast – det må forventes, men over tid modsvares de af positive afkast.  En tommelfingerregel er at hver 4. år er negativt, mens de 3 andre er positivt. Statistisk set vil man se det dårligste år ud af 13 , er på minimum -30%. Man bør derfor ikke blive overrasket over negative år som f.eks. 2008, 2018 og 2022 – det er helt normalt, at de forekommer.

I nedenstående har vi vist den historiske fordeling for det totale aktiemarked målt ved MSCI World indekset, hvor man netop kan se dette fænomen. Det ændrer selvfølgelig ikke ved totalen er positiv, og at man faktisk havde fået 10% gns årligt ved at være investeret siden 1979.

Grafik: Annox. Årlige afkast på MSCI World siden 1979

Statistik om small cap aktier

Vores aktiefond som eksempel har en overvægt af mindre børsnoterede small cap-selskaber. Det er bredt anerkendt i akademisk og professionelt miljø at det vil give større tab og gevinst i porteføljen fra år til år. Af samme grund er det ikke overraskende for os at fonden klarede sig dårligt i et kriseår som 2022.

Vi forventer det sådan set.

Man bør som minimum forvente et afkast mønster som ovenstående figur, også i fremtiden, blot med højere udsving til begge sider.

Det er ok med os, da vi ved at vælge de bedste small cap aktier – også kan generere et langsigtet højt afkast.

Small cap aktier og det langsigtede perspektiv

Det, der i virkeligheden er interessant ved de sidste års finansielle bevægelser, er, at ”Small Cap” nu viser sig som en reel og dominerende faktor på tværs af alle aktiefonde.

Det øger i vores optik kun evidensen for, at den forskning, der eksisterer på small cap-aktier holder vand – og at der på sigt generes en ”præmie” – dvs. et ekstraafkast for dem, der har ro i maven og ikke påvirkes psykologisk af aktiemarkedets gunstige og ugunstige vinde.

Man kunne således have valgt en række forskellige small cap fonde, særligt i lande uden for USA. Og de vil have lignende afkast, som afviger væsentligt fra de bedre large cap indeks og som er dårligere – særligt i 2022, men også i 2023.  I andre perioder, vil man ikke se small cap på den måde afviger så meget fra large cap segmentet.

Klik på billedet for at se en sammenligning af small cap resultater… Det amerikanske har klaret sig markant bedre end andre.

Link også her: Financial Times sammenligning

1715864983194?e=1721260800&v=beta&t=DwyXW2kSyKpFdI5I5b MjkdphEiO25cUgcEy6eFJSXA
Financial Times: sammenligning af small cap fonde på tværs af regioner med Annox

Vi tænker langsigtet, og dette bestyrker os kun i en vores tro på at small cap aktier, nok skal vende tilbage og give høje afkast.

I er altid velkommen til at kontakte os for yderligere info eller ønsker om emner.

Med venlig hilsen

Mikkel Klit Eliasen