Global Aktie Fond

ANNOX Quant Global Equity ESG

Find os i din online bank på vores navn eller ISIN: "DK0061272077". Afkast er vist efter alle omkostninger, først for egne midler, og siden 16. Juni 2020 i fond på Nasdaq.

Afkast i fond pr 06/12/2022

+0%

Årligt Gns. afkast +12,2%

Afkast & fakta

Afkast i fond

+0%

pr. 06/12/2022 siden 03/09/2018

År til dato

-26,15%

pr. 06/12/2022

Dagens ændring

-0,48%

pr. 06/12/2022

Pris (DKK)

131,13

pr. 06/12/2022

Afkast (Egnemidler + Fond)

pr. 06/12/2022

Faktiske afkast

ANNOX

Benchmark

MSCI World

Simulering (Backtest)

Faktisk afkast (Egne midler + Fond)

Investeringsprofil

Fondstype

Investeringsafdeling (UCITS)

Investeringskategori
(Aktier)

Markedsværdi: Small - Medium Cap
Investeringsstil: Vækst

Morningstar Kategori

Global Large-Cap Blend Equity

Skattemæssig behandling

Akk. lagerbeskattet aktieindkomst

Start dato

16. juni 2020

Handelsvaluta

DKK

Domicil

Danmark

ISIN

DK0061272077

Porteføljeforvalter &
Startdato

Mikkel Klit Eliasen
16 Juni 2020

Prisfastsættelse

Daglig

Fondensformue
(mio.)

283,1 DKK
pr. 29. December 2021

Risikovurdering

Gul - 5

Investeringshorisont

+3 år

Indløsningfradrag

0,35%

Emmisionstillæg

0,35%

Løbende faste administrationsomkostninger (CI)

0,75%

Benchmark

MSCI World Net Total Return EUR (I DKK)

Resultathonorar
(Beregnes af merafkast relativt til benchmark)

25%

Aktiv klasse

Ikke Danske Aktier 96,72%
Danske Aktier 1,82%
Kontanter 1,46%
Danske Obligationer 0,00%
Ikke Danske Obligationer 0,00%
Andet 0,00%

Top 5 regioner

Udviklede markeder 100,00%
Nord Amerika 30,30%
Vesteuropa 24,70%
Norden 22,74%
Australasien 19,72%
Andet 2,36%
Melanesia 0,16%

Top 5 sektorer

Teknologi 21,43%
Industri 18,48%
Materialer 17,11%
Cyklisk forbrug 14,93%
Sundhed 7,63%
Finans 5,99%

ANNOX investerings strategi

Hos Annox mener vi, at aktier er en uundværlig del af enhver investors investeringsportefølje. Hvis du køber et investeringsbevis i ANNOX, bliver du medejer af en global diversificeret ikke-gearet aktiefond med mere end 200 aktier udvalgt fra et univers af tusindvis af aktier verden over.

Afdelingen investerer i aktier, der er kendetegnet ved historisk gode regnskaber og andre attraktive datagrundlag. Vi vælger således de aktier, der giver den bedste kombination af anerkendte akademiske risikopræmier og markedsabnormiteter for at skabe merafkast.

ANNOX aktiefond er akkumulerende og er velegnet til investorer med en lang tidshorisont – Alle historiske afkast præsenteret på hjemmesiden er reele afkast efter omkostninger.

Vores ambition er at give dig en global aktieportefølje med det bedst mulige langsigtede afkast.

Omkostninger

Performance fee der giver mening, er retfærdigt og lever fuldt ud op til ESMAs nye strenge krav. Slår vi ikke aktiemarkedet, er vi på niveau med de billigste investeringsforeninger- og rådgivere i Danmark. Slår vi markedet får vi 1/4 af merafkastet.

Du får 3/4 af merafkast + markedsafkastet.
´
* Markedsafkastet måles ved MSCI World i DKK.
** Merafkastet måles som forskellen mellem Annox og MSCI World.
*** Merafkastet måles naturligvis først efter faste omkostninger er fratrukket.
**** MSCI World har de sidste 20 år lavet 8% årligt, og svarer til en passiv investering i det totale marked.
**** MSCI World afkast ligger konsistent over danske pensionskasser, bankfonde og mange andre forvaltere og fonde.


Det med småt, der også sikrer dig som kunde:

0) Lever op til nye ESMA regler
1) Der benyttes high watermark, både absolut og på merafkast.
2) Kun performance fee, hvis Annox afkastet er positivt.
3) Kun performance fee, hvis markedsafkastet er positivt.
4) Omkostninger beregnes hver dag:
herved betaler nye kunder ikke for "gamle" afkast.
5) Kurs og afkast vises altid efter omkostninger.
6) Yderligere spørgsmål - kontakt os!
Aktiefordeling

40 ud af +200 Aktier i porteføljen (%)