Global Aktie Fond

ANNOX Kvant Globale Aktier

Find os i din online bank på vores navn eller ISIN: "DK0061272077". Afkast er vist efter alle omkostninger, først for egne midler, og siden 16. Juni 2020 i fond på Nasdaq.

Afkast i fond pr 18/07/2024

+0%

Årligt Gns. afkast +11,7%

ANNOX investerings strategi

I Annox er vi fokuseret på at vælge de investeringsstrategier, der giver det højeste afkast over lang tid til vores kunder. Vi investerer f.eks. generelt meget i mindre selskaber, på trods af at det i nogle økonomiske perioder giver et ringere afkast end andre fonde og forvaltere – så længe det modsvares af et ekstra afkast over tid sammenlagt.

Vi er selv medejere og har skabt den fond vi selv ville vælge til aktieinvestering.  Vi er stiftet og drevet af erfarne virksomhedsejere, ingeniører og bankfolk: Lars, Mikkel og Sara med henblik på vækst af egen, venners og familiers formue.

Vores metoder er ingeniørdrevet. Vi udvælger aktier ved analyse af regnskabs- og prisdata af aktier gennem vores eget IT-system. Vores investeringsstrategier, har vi selv designet med udgangspunkt i forskellige artikler udgivet i finansielle journaler, samt egen forskning.

Vores ambition er at give dig en global aktieportefølje med det bedst mulige langsigtede afkast.

Mikkel Klit Eliasen

Partner

Afkast & fakta

Afkast i fond

+0%

pr. 18/07/2024 siden 16/06/2020

År til dato

12,34%

pr. 18/07/2024

Dagens ændring

-0,32%

pr. 18/07/2024

Pris (DKK)

153,61

pr. 18/07/2024

Afkast (Egnemidler + Fond)

pr. 18/07/2024

Faktiske afkast

ANNOX

Backtest

Simuleret afkast

Faktisk afkast (Egne midler + Fond)

Simulering (Backtest)

Investeringsprofil

Fondstype

Investeringsafdeling (UCITS)

Investeringskategori
(Aktier)

Markedsværdi: Small - Medium Cap
Investeringsstil: Vækst

Morningstar Kategori

Global Large-Cap Blend Equity

Skattemæssig behandling

Akk. lagerbeskattet aktieindkomst

Start dato

16. juni 2020

Handelsvaluta

DKK

Domicil

Danmark

ISIN

DK0061272077

Porteføljeforvalter &
Startdato

Mikkel Klit Eliasen
16 Juni 2020

Prisfastsættelse

Daglig

Fondensformue
(mio.)

145 DKK
pr. 29. December 2023

Risikovurdering

Gul - 5

Investeringshorisont

+3 år

Indløsningfradrag

0,35%

Emmisionstillæg

0,35%

Løbende faste administrationsomkostninger

1,1%

Benchmark

MSCI World Net Total Return EUR (I DKK)

Resultathonorar
(Beregnes af merafkast relativt til benchmark)

10%

Aktiv klasse

Ikke Danske Aktier 95,76%
Danske Aktier 2,59%
Kontanter 1,65%
Danske Obligationer 0,00%
Ikke Danske Obligationer 0,00%
Andet 0,00%

Top 5 regioner

Udviklede markeder 100,00%
Australasien 28,22%
Nord Amerika 24,69%
Norden 24,40%
Vesteuropa 21,92%
Western Asia 0,45%
Andet 0,32%

Top 5 sektorer

Teknologi 21,87%
Industri 21,24%
Cyklisk forbrug 13,54%
Finans 10,88%
Sundhed 10,63%
Materialer 6,98%

Omkostninger

Performance fee der giver mening, er retfærdigt og lever fuldt ud op til ESMAs nye strenge krav. Slår vi ikke aktiemarkedet, er vi på niveau og oftest billigere end din bank eller investeringsrådgiver. Slår vi markedet får vi 1/10 af merafkastet.

Du får 9/10 af merafkast + markedsafkastet.
´
* Markedsafkastet måles ved MSCI World i DKK - (summen af det totale aktiemarked).
** Merafkastet måles som forskellen mellem Annox og MSCI World.
*** Merafkastet måles naturligvis først efter faste omkostninger er fratrukket.
**** MSCI World har de sidste 20 år lavet 8% årligt, og svarer til en passiv investering i det totale marked.
**** MSCI World afkast ligger konsistent over danske pensionskasser, bankfonde og mange andre forvaltere og fonde.


Det med småt, der også sikrer dig som kunde:

0) Lever op til nye ESMA regler
1) Der benyttes high watermark, både absolut og på merafkast.
2) Kun performance fee, hvis Annox afkastet er positivt.
3) Kun performance fee, hvis markedsafkastet er positivt.
4) Omkostninger beregnes hver dag:
herved betaler nye kunder ikke for "gamle" afkast.
5) Kurs og afkast vises altid efter omkostninger.
6) Yderligere spørgsmål - kontakt os!
Aktiefordeling

40 ud af +200 Aktier i porteføljen (%)