Suspendering af handel i 4 handelsdage

Som en del af Annoxs omfattende ændringer i forbindelse med skifte til Fundmarket og Danske Bank som administrator og depositar, har parterne besluttet midlertidigt at suspendere handel med fonden på Børsen i de kommende 4 dage. Denne midlertidige suspension er nødvendig for at give plads til en glat overgang og sikre, at alle opdateringer og ændringer kan implementeres korrekt og uden afbrydelser.

Den midlertidige suspension af handel er en almindelig praksis i forbindelse med større ændringer i fondsforvaltning og administration. Dette gør det muligt for Annox og deres nye administratorer at gennemføre de nødvendige tekniske og forvaltningsmæssige ændringer, opdatere systemer og sikre, at alt er i overensstemmelse med reguleringskrav.

Investorer skal være opmærksomme på, at de ikke vil kunne købe eller sælge andele af fonden i den midlertidige suspensionsperiode. Dette trin er truffet for at beskytte investorer og sikre, at ingen bliver påvirket negativt af ændringerne i forbindelse med skiftet til de nye administratorer.

Det er vigtigt at bemærke, at Annox og deres administratorer vil arbejde hårdt for at minimere enhver forstyrrelse under denne midlertidige suspensionsperiode. Efter de 4 dage forventes handelen at genoptages, og investorer kan forvente at have adgang til fonden som sædvanligt.

Styrkelse af samarbejde med Danske Bank

En af det største årsager til skiftet er det nye samarbejde med Danske Bank. Danske Bank er en af de førende finansielle institutioner i Norden og har en stærk ekspertise inden for investerings- og forvaltningstjenester. Annox har valgt Danske Bank som deres nye depositar i håb om at drage fordel af deres ekspertise og ressourcer for at optimere deres muligheder i forhold vores nuværende og fremtidige fondes investeringsstrategier.

Fundmarket som teknologisk drivkraft

Sammen med Danske Bank indfører Annox også Fundmarket som en ny teknologisk partner og administrator. Fundmarket er kendt for at tilbyde innovative løsninger inden for fondsforvaltning og investeringsteknologi. Dette skifte til Fundmarket kan hjælpe Annox med at automatisere processer, forbedre dataindsamling og rapportering samt reducere omkostninger i forbindelse med fondsadministration. Det teknologiske skridt vil sandsynligvis gøre det muligt for Annox at være mere konkurrencedygtig i et stadig mere komplekst marked og give os mulighed for at tilbyde flere fonde og andre ydelser.